PharmaxisGroup ra mắt nền tảng thương mại điện tử, hợp tác với MBBank